W 2023 roku na różnego rodzaju szkolenia skierowano łącznie 29 osób. Spośród nich, wszystkie osoby kontynuowały szkolenie do końca, co świadczy o wysokim zaangażowaniu uczestników.

Z tych 29 osób, 26 zakończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym, co stanowi 89,65% wszystkich uczestników. Co więcej, 17 osób, czyli 58,62%, znalazło zatrudnienie w trakcie lub do trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Analizując profile uczestników szkoleń, zauważamy różnorodność w kategoriach takich jak płeć, wiek czy poziom wykształcenia. Wśród uczestników znajdowali się zarówno bezrobotni, jak i osoby poszukujące pracy, z równym podziałem na kobiety (12 osób) i mężczyzn (17 osób). Grupa wiekowa do 25 lat liczyła 3 osoby, natomiast powyżej 50 lat – 2 osoby. Uczestnicy o wyższym wykształceniu stanowili 8 osób, średnim – 12 osób, zasadniczym zawodowym – 7 osób, a gimnazjalnym i poniżej – 2 osoby.

W szczególności zwrócono uwagę na osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, takie jak bezrobotni do 30 roku życia (6 osób), długotrwale bezrobotni (11 osób), osoby powyżej 50 roku życia (2 osoby), rodzice z małymi lub niepełnosprawnymi dziećmi (0 osób) oraz niepełnosprawni (0 osób).

W kontekście kosztów, średni koszt ponownego zatrudnienia wyniósł 6 267,82 zł na osobę, przy całkowitym koszcie szkoleń wynoszącym 106 553,00 zł. Średnia długość trwania szkolenia wynosiła 135,67 godzin, a przeciętny koszt szkolenia to 3 133,32 zł na osobę.

W obszarze studiów podyplomowych, wsparcie finansowe otrzymały 2 osoby, z których wszystkie ukończyły studia. Jednakże żadna z tych osób nie znalazła zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy po ukończeniu studiów.

Źródło: https://starachowice.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024